טופס הצטרפות להומא

טופס הצטרפות

מס' עמותה 580658524

צור קשר
    מבקש/ת בזה להיות חבר/ה בעמותת הומא – קהילת יוצרים בנגב מס׳ עמותה 58065852, מטרות העמותה והתקנון ידועים לי. אם אתקבל לחברות בעמותה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון, את החלטות הועד והאסיפה הכללית של העמותה. ידוע לי כי ועד העמותה רשאי לבקש ממני פרטים נוספים וכן לבקש ממני להופיע בפני ישיבת הועד ולנמק את בקשתי – כתנאי לדיון בבקשתי. ידוע לי כי אם ועד העמותה יחליט לאשר את בקשתי להתקבל כחבר בעמותה, חברותי תתקבל ותהיה בתוקף. החברות בעמותה הינה בחינם וכרוכה אך ורק בתשלום סמלי של 20 ₪ - עבור הפקת כרטיס חבר שיתחדש באופן שנתי ויהיה בעל תוקף של שנה מיום ההוצאה.